The ultimate motorcycle

Dane Restorations

and parts restorations

Restauracija motora

Restauracija motora započinje njegovim rastavljanjem, pranjem te fotografiranjem svih dijelova te njihovog međusobnog odnosa. Tijekom rastavljanja pokušajte što više sačuvati gumene dijelove poput semeringi te izbjegavajte grubo udaranje po bilo kojoj komponenti. Posebice pritom pazite na radilicu. Rastavljene dijelove motora možemo načelno podijeliti u pet skupina koje će zahtijevati i različit pristup restauraciji. Osnovne grupe su:

Javite se


TELEFON: EMAIL: PRATITE ME:
+385 dane@dane-restorations.com Instagram

Javite se


Telefon. +385 98 86 95 49
Email. dane@dane-restorations.com
Adresa: Zagreb,
Hrvatska
Pratite me.