The ultimate motorcycle

Dane Restorations

and parts restorations

Restauracija paljenja i elektrosklopova

Restauracija paljenja i elektrosklopovaPaljenje na starim motorima je platinsko, a zavojnice proizvode struju napona 6V.

Iako platine i kondenzator kod kontaktnog paljenja spadaju u potrošni materijal, spomenut ću ih i u ovom poglavlju. Sklop za paljenje, proizvodnju struje za trošila i dopunu akumulatora obično se nalazi grupiran zajedno na kružnoj aluminijskoj podložnoj ploči koja je na motoru ispod kružnog rotora s magnetima montiranog na radilicu. S unutarnje strane rotor ima na svojoj osovini tokareno izbočenje – ekscentar koji nailaskom na kontaktnu polugu platina iste otvara u točno određenom trenutku. Platine tada daju iskru svjećici. Da bi se ovo dogodilo u pravom trenutku, ekscentar na polugu platine mora naići u točno određenom trenutku u odnosu na položaj klipa u cilindru. Stoga na konusno obrađenoj osovini radilice koja prihvaća magnetni rotor postoji maleni graničnik – kajlica koji točno odgovara u utor na magnetu. Osnovni položaj i trenutak paljenja definirani su ovim odnosom, dok se fino podešavanje radi pomicanjem podloge s platinama lijevo-desno u odnosu na radilicu, o čemu možete čitati u temi – završno sastavljanje motora.

Nakon rastavljanja rotora s radilice dobro ga pregledajte jer na sebi ima lijepljene ili vijcima pričvršćene trajne magnete koji rotacijom oko zavojnica unutar magneta omogućuju proizvodnju struje za sve potrošače. Rotor slobodno odmastite i operite. Podložnu ploču sa zavojnicama i platinama tretirajte s mnogo više pažnje. Namotaji zavojnica najčešće su zaštićeni tek lakiranjem te tijekom vremena i učestalog grijanja-hlađenja, lak katkad popuca, namotaji se spoje pa zavojnice posljedično neće raditi. Pažljivo rastavite sve zavojnice s podloge, pregledajte njihove spojne vodove te ih prema potrebi zamijenite novima. Obično zbog temperature njihove bakrene licne i izolacija postaju tvrdi te se lako lome. Prelemite ih novim žicama te ih dodatno zaštitite termobužirom. Tada svaku zavojnicu ispitajte unimerom, ili najjednostavnije puštanjem malog napona kroz njih. S jedne strane potom spojite običnu bateriju, a s druge pak žarulju te provjerite svijetli li. Ovo je najjednostavnije rješenje. Ako nema prolaza struje, tada zavojnicu treba izmijeniti ili premotati.

Restauracija paljenja i elektrosklopovaNakon obnove tu su nove platine, kondenzator i svi električni vodovi – to je minimum.

Stare platine i kondenzator zamijenite novima. Novi kondenzator ne mora biti nužno istih dimenzija, može biti manji, no mora biti istog kapaciteta, a u dosjed ga tada ugradite uz pomoć tokarenog prstena koji će popuniti prazninu. Sve očistite i priremite za ugradnju, a platine ne podešavajte jer ćete to učiniti tijekom završnog sastavljanja motora.

Javite se


TELEFON: EMAIL: PRATITE ME:
+385 dane@dane-restorations.com Instagram

Javite se


Telefon. +385 98 86 95 49
Email. dane@dane-restorations.com
Adresa: Zagreb,
Hrvatska
Pratite me.