The ultimate motorcycle

Dane Restorations

and parts restorations

Restauracija okvira

Restauracija okviraOkvir prije završne obrade treba pjeskarenjem očistiti od stare boje, hrđe i prljavšitne.

Restauracija okvira započinje njegovim potpunim oslobađanjem od drugih komponenata. Na starijim motociklima okvir i stražnja vilica obično su varena cjevasta konstrukcija s nekoliko presanih limenih dijelova i tokarenih prihvata za ležajeve u glavi okvira, stražnju vilicu te središnji oslonac. Okvir treba temeljito oprati od masnoće i potom s njega skinuti staru boju. To možete učiniti na nekoliko načina, a sve ovisi o debljini okvira te o tome kako ćete ga dalje željeti obraditi. Ukoliko okvir treba biti u nekoj od boja iz RAL-ove karte boja, tada možete pripremati okvir za plastificiranje koje toplo preporučujem.

Prednost plastifikacije u odnosu na klasično lakiranje okvira je ravnomjernije i deblje nanošenje boje zbog elektrostatskog prianjanja sitnih čestica specijalne boje, odnosno plastike tijekom pripreme te njenog naknadnog pečenja do potpune čvrstoće. Greške poput curenja boje ovdje se potpuno izbjegavaju. Kada je postupak gotov, nema razlike u izgledu pa se može smatrati obnovom istovjetnom originalu. Plastične boje mogu se birati prema RAL-ovoj industrijskoj paleti od oko 250 boja, i to za svaku nijansu u sjajnoj ili mat-izvedbi, pa je vrlo vjerojatno da ćete traženu nijansu lako pronaći.

Restauracija okviraNakon pjeskarenja, a prije plastificiranja, potrebno je spaliti sve zaostatke masti i ulja.

Nedostatak plastificiranja je relativno debeli nanos materijala koji ćete morati skinuti na mjestima gdje ćete ponovno u okvir ugraditi ležajeve poput onih za trokute prednje vilice. Drugi, uvjetno rečeno, nedostatak je što metal za plastificiranje mora biti posve čist te odmašćen, što nije lako postići. Stoga je najbolje okvir pjeskariti pijeskom fine granulacije, potom brusnim papirom brusiti ravnije cjevaste dijelove kako bi plastifikat bolje prionuo, ali sve u suhim i nemasnim uvjetima.

Cjevasti okviri obično su spajani varenjem, no varovi ne moraju biti savršeni te će se mast i prašina tijekom godina nataložiti duboko u spojevima i unutar cijevi. Pri pečenju plastifikata ova se mast počinje otapati te će vrlo vjerojatno upropastiti cijeli posao. Zato, ukoliko perete okvir sredstvom za odmašćivanje, svakako dodatno plinskim grijačem spalite spojeve kako bi ulje ili drugi ostaci izgorjeli, pa potom pjeskarite. No, ako je okvir od lijevanog ili prešanog lima, priprema za plastificiranje je identična.

Restauracija okviraRAL paleta industrijskih boja nudi dovoljno nijansi istovjetnih onima od prije 50-ak godina.

Druga metoda odstranjivanja boje i nečistoća s okvira je paljenje plinskim grijačem i četkanje drot-četkom do čistog materijala lima ili cijevi. Ova metoda nije loša za dijelove koji su bili pokriveni debelim naslagama boje i nisu hrđavi. Pri paljenju svakako pazite da metal ne dovodite do usijanja, već samo do temperature na kojoj gori boja, i to kako ne bi došlo do negativnih promjena u strukturi materijala. No, ako su dijelovi okvira bili zaštićeni kromiranjem ili sličnim slojem, tada ćete te dijelove morati pripremiti za novo nanošenje kroma mehaničkim brušenjem ili elektrolitskim uklanjanjem postojećeg nanosa kroma. Zbog veličine okvira ova druga metoda je rijetko dostupna, a pronađete li i elektrolitsku kadu dovoljno veliku da primi okvir, lako je moguće da vam ga tvrtke koje se bave ovim poslom ne žele obraditi u strahu za čistoću elektrolita koju mogu ugroziti uranjajući u kadu ovako stare dijelove.

Restauracija okviraOkvir nakon plastifikacije – vrhunska zaštita u originalnoj nijansi boje.

Najvažniji dio pripreme okvira je skidanje limene pločice s podacima o motociklu koja se obično nalazi zanitana na glavi okvira ili nekom njegovom drugom vidljivom dijelu. Stare nitne pažljivo obrusite te pločicu operite i pospremite na sigurno jer uz serijske brojeve ukucane u okvir, ona je drugo najvažnije sredstvo za identifikaciju motocikla. Nakon što ste okvir pripremili te ga izabranom tehnikom obnovili, zaštitite ga i uskladištite do trenutka završnog sastavljanja motocikla nakon restauracije, koje kreće od njega.

Javite se


TELEFON: EMAIL: PRATITE ME:
+385 dane@dane-restorations.com Instagram

Javite se


Telefon. +385 98 86 95 49
Email. dane@dane-restorations.com
Adresa: Zagreb,
Hrvatska
Pratite me.