The ultimate motorcycle

Dane Restorations

and parts restorations

Završno sastavljanje kotača

Sastavljanje kotača nešto je kompliciranije nego rastavljanje jer treba paziti na poziciju i raspored žbica u srcu kotača i obruču. Najuspješnije ćete ovaj posao obaviti ako sve žbice umetnete u rupice u srcu kotača te ih privremeno zajedno u parove povežete plastičnim vrpcama. Na gotovo svim kotačima žbice se u parovima križaju na specifičan način i s jedne i s druge strane srca kotača, i to kako bi se svojim krajevima usmjerile prema sredini obruča te ušle u svoje rupice u njemu. Zato nakon postavljanja žbica u srce kotača i podešavanja parova u približne pozicije, pažljivo ih ugrađujte u rupice u obruču i prihvaćajte ih sa suprotne strane vijcima za pritezanje. Za početak ne pritežite prejako jer vam je za ubacivanje svih žbica u obruč potrebna određena zračnost koja nestaje kada su sve žbice pritegnute vijcima. Kada su sve žbice na svom mjestu prihvaćene vijcima, možete odstraniti plastične vrpce, te dobro protresti kotač kako bi se žbice podesile u svoj prirodni položaj. Nakon ovoga polako pritežite vijke na žbicama uokolo cijelog obruča do točke prvog većeg otpora. Kada vijci pritegnu žbice tako da više nema zračnosti između njih i obruča, došli ste do početne pozicije za završno pritezanje i centriranje kotača. Obruč kotača nije savršeno pravilan te – iako izgleda novo – on je manje ili više uvijek deformiran po visini (ovalan) te širini (lijevo-desno). Da bi kotač bio centriran, potrebno ga je zatezanjem žbica poravnati po obje osi.

Centriranje kotača zahtijeva određenu pripremu i odgovarajući stalak te ključ za dotezanje. Najbolje je raditi na osloncu za podizanje kotača motocikla ili improviziranom stalku nalik na njega. Improvizirajte osovinu od cijevi promjera sličnog pravoj osovini kotača te pozicionirajte kotač na oslonac. U donjem dijelu oslonca izradite graničnike uz obruč kotača prema kojima ćete moći pratiti deformiranost obruča na lijevu ili desnu stranu te po visini. Lagano rotirajte kotač i pratite odstupanja obruča od centra i visine te lagano dotežite žbice na pozicijama najvećih odstupanja. Ukoliko obruč na određenom dijelu kotača bježi u lijevo, potrebno je zatezati vijke žbica koje iz srca kotača dolaze zdesna. One će zbog kuta pod kojim ulaze u obruč povlačiti ga na suprotnu stranu i tako ravnati. Nakon što ste poravnali najveća odstupanja, zarotirajte kotač te provjerite ovalnost obruča, odnosno oscilira li on po visini. Ako da, to je znak da ste na određenim dijelovima previše dotegnuli žbice pri korigiranju bočnih odstupanja. Na tim dijelovima morate blago popuštati žbice s obje strane srca kotača tako da ne poremetite bočnu centražu, ali da ponovno dobijete pravilan kružni oblik kotača. U tehničkoj dokumentaciji određenih proizvođača moguće je pronaći maksimalno dopušteno odstupanje, a prema mom iskustvu, ne možete li dobiti savršeno centriran kotač, što nije rijetkost, tada pokušajte svesti odstupanja lijevo-desno i gore-dolje unutar dva milimetra. Uz gume pumpane na 1,5 do dva bara, što je najčešće kod starijih motocikala sa zračnicom, ova odstupanja se neće osjetiti u vožnji. Na centrirani kotač ogradite gumenu zaštitu s unutrašnje strane obruča koja od oštećenja i prašine čuva zračnicu te joj ne dopušta dodir s vijcima žbica, potom ugradite zračnicu i vanjsku gumu te naposljetku napumpajte na pravilan tlak. Dakle, kotač je spreman za ugradnju.

Javite se


TELEFON: EMAIL: PRATITE ME:
+385 dane@dane-restorations.com Instagram

Javite se


Telefon. +385 98 86 95 49
Email. dane@dane-restorations.com
Adresa: Zagreb,
Hrvatska
Pratite me.